FANDOM


Caesarova šifra Editovat

V městečku záhad je použitá Caesarova šifra, pro rozluštění musíte posunout písmena o tři dozadu. Nachází se na konci titulek v dílech 1-6. Například text dkrm znamená ahoj.

Caesarova šifra
Šifra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znamená X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Editovat

Atbashova šifra Editovat

Atbashova šifra funguje na principu otočení celé abecedy. Nachází se na konci titulek v dílech 7-13. Například text zslq znamená ahoj.

Atbashova šifra
Šifra Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
Znamená A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Editovat

Šifra A1Z26 Editovat

Šifra A1Z26 je jednoduchá, stačí jen zaměnit pořadové číslo písmena za písmeno samotné. Nachází se na konci titulek v dílech 14-19.

Například text 1-8-15-10 znamená ahoj.

Šifra A1Z26
Šifra 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Znamená A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Editovat

Autorova symbolní šifra Editovat

Tato šifra se nachází v knižním vydání Deníku 3. Symboly jsou skryté na mnoha jeho stránkach.

  • Poznámka: písmena Q, X a Z nejsou rozluštěny.
Autorova sifra

Kliknite pro zobrazení

Cfa

Autorova šifra

         

Kombinovaná šifraEditovat

Kombinovaná šifra je kombinací dvou nebo více šifer. Je použitá na konci titulek 20. epizody 1. série. Původní zašifrovaný text je v číslicích. Řeší se nejdřív konvertováním pomocí Šifry A1Z26 , pak konvertováním pomocí Atbashovi šifry a nakonec konvertováním pomocí Caesarovi šifry . V 2. sérii se skládají tyto šifry z Vygenérovi šifri (s klíčem, který najdete skrytý v seriálu).


Kombinovaná šifra
Šifra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Znamená W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A Z Y XČíselné kódyEditovat

Tohle je trochu těžší na pochopení. Tyto kódy se objevují jen v GF shorts, konkrétne Dipperova příručka pro nevysvětlitelné záhady (Dipper's Guide To The Unexplained). Nakonci každého dílu je zobrazen jeden z 6 obrázku. Dohromady vám vznikne jeden obrázek znaku Společnosti nevidíciho oka. Na něm je napsaný text, který rozluštíte s pomocí Caesarovi šifry . V angličtine vám výjde tohle:                                             To znamená: 

"FROM THE FIRST, UNTIL THE LAST,                              "OD TĚCH PRVNÍCH, AŽ DO TĚCH POSLEDNÍCH, 

SEARCH THE CODES OF CREDITS PAST.                               HLEDEJ KÓDY TITULEK MINULÝCH. 

ONE MEANS ONE, SO SEARCH THEM ALL,                         JEDNA JE JEDNA, NAJDI JE VŠECHNY,

WELCOME TO GRAVITY FALLS."                VÍTEJ V GRAVITY FALLS", (tohle je tu jen pro rým ->) LUŠTI ŠIFRY.

Short1 secret cryptogram after Candy Monster

1 z 6 obrázků

Alex Hirsch nám tu zanechal správu, podle které máme vyluštit tyto ČÍSELNÉ KÓDY (je jich 6). Dělá se to následovně: 

Takže, tady je příklad: [1)14] [2)5,24 3)3] [5)7,9]  - nejdřív, si šifru musíme rozdelit tak, že za číslem je oblá závorka a za ním je číslo/čísla a tenhle úsek oddělíme. Takhle: [1)14]---[2)5,24---3)3]---[5)7,9]. Ty hranaté závorky symbolizují 1 slovo. Číslo před oblou závorkou symbolizuje číslo normální epizody Městečka záhad. Aby ste vyluštili co znamená dané číslo, musíte se podívat do titulek daného dílu. Na konci každého dílu je totiž šifra:

- díl 1-6: Caesarova šifra

- díl 7-13: Atbashova šifra

- díl 14-19: Šifra A1Z26  

- díl 20: Kombinovaná šifra

Po rozluštení techto šifer se musíte podívat na to další číslo/čísla za oblou závorkou. Toto číslo určuje jak daleko se nachází tajné písmeno od začátku rozluštené šifry. V našem případě máme 14. písmeno z šifry z 1. epizody. Tato šifra je WELCOME TO GRAVITY FALLS a její 14. písmeno je I. A máme začátek téhle komplikované šifry (zbytek je už jenom na vás ;D).


Vygenérova šifraEditovat

Vigenérova šifra je série Caesarových šifer , kde pozice každého písmena závisí na klíčovým slovem. Vigenérova šifra používa Vigenérův čtverec, (například jako tenhle ten) k odhalení tajné zprávy. Čtverec má 26 řádků Caesarovy šifry začínajícich s nulovým posunutím písmena. V každém řádku posuneme písmeno o 1 pozici v abecedě.

Vygenérova šifra
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Vigenérova šifra je taky dost komplikovaná, ale na rozdíl od číselných kódů nepotřebujete k ní vyluštit jinou šifru. Tu máme příklad: Chceme zakódovat zprávu MABELEATSSPRINKLES, když máme klíč GRAVITY. Teď musíme zopakovat klíč tak, aby měl stejný počet písmen jako zpráva (v tomto případe GRAVITYGRAVITYGRAV). Teď se podíváme na čtverec a podle prvních písmen zprávy a klíče a najdeme sloupec a řádek těchto písmen. Výsledné písmeno je v našem případe S, protože sloupec G a řádek M (může to být i naopak - sloupec M a řádek G) se v něm přetínají. A zbytek zprávy je šifra.

Zpráva:          MABELEATSSPRINKLES

Klíč:               GRAVITYGRAVITYGRAV

Šifra:              SRBZTXYZJSKZBLQCEN Dešifrování: dešifrovali sme šifru S s klíčem G jako M. Proč? Protože si musíte ve čtverci najít sloupec nebo řádek G a v něm najít písmeno S. To se bude nacházet v řádku nebo sloupci M.

Binární kódEditovat

Binární kód je v informatice způsob uložení informace v počítači definovaný jako konečný počet bitů, z nichž každý může nabývat právě jednu ze dvou hodnot (obvykle označených 0 nebo 1). Pro snadnější zápis uložených hodnot (čísel) se dnes převážně používá byte (bajt) s délkou slova osm bitů. Pro výpočet hodnoty binárního zápisu se používá binární soustava (tj. poziční číselná soustava se základem dva). V Gravity Falls byl použitý jen 2-krát v seriáli. Tady je tabulka na binární kód.


Binární kód

Malá písmena Binar. Velká písmana Binar. Znaky Binar.
a 01100001 A 01000001 ! 00100001
b 01100010 B 01000010 medzera 00100000
c 01100011 C 01000011
d 01100100 D 01000100
e 01100101 E 01000101
f 01100110 F 01000110
g 01100111 G 01000111
h 01101000 H 01001000
i 01101001 I 01001001
j 01101010 J 01001010
k 01101011 K 01001011
l 01101100 L 01001100
m 01101101 M 01001101
n 01101110 N 01001110
o 01101111 O 01001111
p 01110000 P 01010000
q 01110001 Q 01010001
r 01110010 R 01010010
s 01110011 S 01010011
t 01110100 T 01010100
u 01110101 U 01010101
v 01110110 V 01010110
w 01110111 W 01010111
x 01111000 X 01011000
y 01111001 Y 01011001
z 01111010 Z 01011010Billova symbolní šifraEditovat

V knize Dipper's and Mabel's Guide to Mystery and Nonstop Fun!, Bill říka čtenářům "Vsadím se, že nevíte vyřešit kód, který jsem schoval do této knihy.". Symboly jsou podobné jako v Autorově symbolní šifře .

Bill symbol cipher

Billova šifra


Bill symbol substitution cipher

Kliknite pro zobrazení
Kombinovaná symbolní šifraEditovat

CSC - translator

Kombinovaná symbolní šifra z Denníku 3

V shrnuté (prodejné) kopii Denníku 3, kromě jeho pravidelné substytuční šifr, Bill používa další šifru, aby nadále skryl své zlověstně dobírajíci poznámky a správy od Forda. Mnoho symbolů je zdílených s Billovou symbolní šifrou a s Autorovou symbolní šifrou . Symboly se dekódují na čísla a pak se použije Šifra A1Z26Comb symbol cipher

Kliknite pro zobrazení